Skip links

Pasargad Insurance .H.Q

See All Projects

بیمه پاسارگاد

این ساختمان اداری با قرار دادن یک فضای روشن در بخش میانی پلان از امکانالت نور و دید برای فضاهای بزرگ (Open office)  بهره مند می شود. فضاهای اختصاصی برای کارکنان و مدیران عالیرتبه متناسباً در جبهه جنوبی ساختمان قرار گرفته است. حیاط مرکزی در امتداد ساختمان ادامه یافته  و از مرکز ساختمان تا حیاط جنوبی گسترش یافته و پیوستگی هر طبقه با پل ارتباطی در هوای آزاد تامین شده است.

Category

H. Q Office

Location

Iran - Tehran

Date

2019-2023

Status

Completed

Area

22000 Sq m

Client

Pasargad Insurance Company

Explore
Drag