Skip links

Chamber of Commerce Parking

See All Projects

هتل ایران سرای

این مجموعه مرکب از سه هتل مجزا است که در زمینی کوهستانی با شیب زیاد احداث شده است. ترکیب وضعیت زمین با گستردگی ساختمان و طرح یک لوپ حرکت اتومبیل برای خدمت رسانی به مجموعه نیازمند طرح خاصی است که هم واجد یک کلیت منسجم باشد و هم به اجزای قابل قرار دادن برروی زمین ناهموار قابل تقسیم باشد. ایده اصلی حداقل دستکاری در زمین و ایجاد فضاهای سبز واسطه بین ساختمانها است.

Type

Parking & Landscape Design

Location

Iran - Tehran

Date

2021

Status

Under construction

Area

19500 m2

Client

Chamber of Commerce

Explore
Drag